Magazín o stavbe rodinného domu


Druhy fasádnych omietok

21.12.2009 09:08

Fasáda domu je dlhodobo vystavená vplyvom počasia,preto výberu fasádnej omietky by ste mali venovať dostatočnú pozornosť.Omietka sa skladá z jadrovej omietky,ktorá slúži na vyrovnanie nerovnosti a tenkej vrstvy omietky,na ktorú ide fasádna farba alebo pri použití zatepľovacieho systému sa väčšinou používajú fasádne omietky a tieto sa rozdeľujú na akrylátové,silikónové,silikátové,minerálne.

Akrylátové omietky-

medzi ich výhody patrí: cena,pružnosť,odolnosť voči oderu a poveternostným vplyvom,.farebná stálosť,dobré kryjú.

medzi ich nevýhody patrí: nie sú paropripustné,nie sú antistatické t.j.usádza sa nich nečistota.

použitie:na novostavby,nehodia sa staršie domy kde je dôležitá paropriepustnosť konštrukcie.

Silikónové omietky-

medzi ich výhody patrí: vysoká paropriepustnosť,farebná stálosť,vodovzdornosť,odolnosť voči poveternostným vplyvom a oderu,somoumývateľný efekt.

medzi ich nevýhody patrí: vyššia cena,tažšie sa pretierajú

použitie: na novostavby a aj na staršie domy,vhodná na sanačné,vlhké omietky,vhodné sú aj na betón.

Silikátové omietky-

medzi ich výhody patrí: vysoká paropriepustnosť,odolnosť voči poveternostným vplyvom,vodovzdornosť,krycia schopnosť,množstvo odtieňov.

medzi ich nevýhody patrí: krehkosť,možný vznik farebných nerovnosti pri spracovaní omietky.

použitie:vhodná na všetky podklady,vhodná na betón,na renováciu starých fasád,na sanačné omietky,nepoužívajte i.ch na domy skladajúce sa z rekonštrukcie a prístavby,lebo sa budú na povrchu vytvárať fľaky z dôvodu rôznej vlhkosti podkladov.

Minerálne omietky-

medzi ich výhody patrí: cena,vysoká paropriepustnosť.

medzi ich nevýhody patrí: nasiakavosť,potreba farebného náteru,malá odolnosť voči oderu.

použitie: nepoužívať v prašnom prostredí.

 

 

—————

Späť