Magazín o stavbe rodinného domu


Niečo o základoch-pokračovanie.

24.11.2009 09:08

Šírka základového pásu-neurčuje sa iba tak ale sa vypočíta podľa únosnosti podložia a váhy čo budu základové pásy niesť.

Hĺbka základového pásu-v nezamrzajúcej hĺbke sa má nachádzať základová škára,t.j.dno základového pásu.

Výška základového pásu-sa vypočíta podľa šírky pásu,šírky muriva,roznášacieho uhla základu,pomocou uhla 60 st.a funkcie tangens.Keď bude výška pásu malá,tak tlak múru sa roznesie cez základový pás na nedostatočnej šírke spodku základového pásu a hrozí zlomenie základu-obrázok č.2.Keď bude výška pásu veľká ,tak tlak múru sa roznesie cez základový pás v istom mieste a od tohto miesta je betón zbytočný lebo neplní žiadbnu funkciu a zatažuje podložie-obrázok č.3.

 

Ako teda urobiť základy,na to neexistuje jednoznačná odpoveď lebo vplýva tam príliš veľa faktorov ale niektoré veci sa dajú využiť vždy.Jedna z ciest je urobiť základy v tvare obráteného T.Základový pás vyliať betónom do určitej výšky a pokračovať buď debniacimi tvárnicami alebo debnením v šírke muriva.

 

—————

Späť