Magazín o stavbe rodinného domu


Porovnanie EPS a minerálnej vlny

29.11.2009 10:16

Difúzny odpor minerálnej vlny je 1,5 až 3,EPS ma difúzny odpor 25 až 60,to znamená,že minerálna vlna 1,5 až 3 krát horšie prepúšťa vodnú paru ako tak isto hrubá vrstva vzduchu.To znamená,že dosky z minerálnej vlny lepšie odvádzajú vodnú paru a tento zatepľovací systém je lepšie prevetrávaný.Na druhej strane je minerálna vlana nasiakava a po prijatí vlhkosti sa zhoršujú jej tepelno izolačné vlastnosti,je síce napustené pri výrobe emulziou,ktorá znižuje jej nasiakavosť ale akú životnosť má táto ochrana.Pri použití minerálnej vlny na kontaktné zateplenie treba dôsledne dodržiavať technológiu určenú výrobcom systému,lebo aj nepatrná chyba môže v budúcnosti priniesť veľké problémy,napr.celá vrstva musí byť paropriepustná a to ako z interiéru tak aj z exteriéru,kde musí byť aj vodeodolná.Minerálna vlna musí byť všade chránená omietkou aj v citlivých miestach ako je napr.ostenie,lebo po nasatí vody nielenže stráca tepelné vlastnosti ale aj značne vzrastie váha vlny a môže dôjsť k zrúteniu zatepľovaciého systému.Pri použití odvetráného zateplenia je dôležitá konštrukcia roštu,ten musí byť dostatočne únosny a dobre ukotvený v konštrukcii,toto ma za následok vytvorenie tepelného mostu.Minerálna vlna musí byť ochránená paropriepustnou fóliou,ale zo strany obkladu aj vodeodolnej,odvetrávaná medzera musí mať 4-5 cm medzi izoláciou a obkladom.

 

Použitie EPS je vo väčšine prípadov vhodnejšie ako minerálnej vlny,ale treba si uvedomiť,že EPS horšie odvádza vodnú paru a spôsobuje jej hromadenie v konštrukcii a v miestnostiach.Je preto doležité aplikovať izoláciu v dostatočnej hrúbke,aby na styku EPS a stenou bola vždy plusová teplota,v prípade,že vodná para skondenzuje v konštrukcii a pri nízkej teplote tento kondenz zamrzne môže spôsobiť poruchy v konštrukcii.Je to nebezpečné z hľadiska statického aj hygienického.EPS takisto nemôže byť aplikovaný v prípadoch,kde je zvýšená tvorba vlhkosti,pri napr.nepálených tehiel,hlinených stavieb a pod.Na druhej strane aplikovanie zatepľovacieho systému z EPS je jednoduchšie a menej náchylné na chyby ako minerálna vlna.Čo sa týka horľavosti EPS spĺňa normové hodnoty a v domácnosti sa nachádzajú aj horľavejšie materiály ako je EPS,a vo väčšine prípadov sú v interiéry(lakované drevo,plastové výrobky,papier,plynové rozvody a pod).

 

Rozhodnutie či použijete EPS alebo minerálnu vlnu je na každom investorovi,ale či už bude mať zateplenie EPS alebo vlnou,je doležité najskôr sa naučiť vetrať a kúriť lebo neznalosť týchto veci spôsobuje to,že rôzne problémy prisujeme zatepleniu a nie nám,našim naučeným spôsobom.

 

 

—————

Späť