Magazín o stavbe rodinného domu


Výber projektu rodinného domu.

23.10.2009 16:19

 

Druhy projektov.

 Pri výbere projektu rodinného domu máte v podstate dve možnosti.

       - katalógovy projekt

       - individuálny projekt

 

A čo obnášajú tieto možnosti.

Katalógovy projekt.

 Medzi jeho nesporné výhody patrí jeho zaobstáravacia cena,ale treba k nemu už pri vybavovaní stavebného povolenia dopracovať osadenie stavby na pozemok,prípojky inžinierských sieti(el.energia,plyn,voda a kanalizácia),čo tiež stojí istý obnos finančných prostriedkov.Pri katalógovom projekte je hotová dispozícia domu a jeho architektonické riešenie,ktoré Vám nemusí vyhovovať.Buď je vhodná dispozícia a nie je vhodná architektúra alebo naopak.Takisto aj pri zmene materiálov je problematické dosiahnúť aby všetko do seba zapadlo,napr.pri zmene hrúbky muriva sa zmenia stropné nosniky,preklady a podobne.pre nájdenie vhodného projektu vzhľadom na pozemok treba prelistovať veľa katalógov ale určite si každý vyberie to jeho.

 

Individuálny projekt.

 Je drahší,ale za to máte dom,ktorý Vám vyhovuje po dispozičnej a aj architektonickej stránke.Pri individuálnom projekte spolupracujete priamo s projektentom.Pred zadávaním individuálneho projektu by ste si mali naštudovať niečo o materiáloch a technológiach používaných pri výstavberodinných domov,pretože v prvom rade Vy budete určovať s čoho,ako a prečo to tak chcete.Pri individuálnom projekte by ste mali dostať dom,ktorý Vám vyhovuje po každej stránke a mali by ste s nim byť spokojný.Je to nesporné dlha a náročá cesta,ale máte niečo čo sa už nebude opakovať inde.

 

Aký projekt si vyberiete,musíte rozhodnúť sami,lebo Vy tam budete bývať a nik iný.Takýchto rozhodnutí bude počas výstavby ešte veľa.

 

—————

Späť