Magazín o stavbe rodinného domu


Zateplenie minerálnou a sklenou vlnou

18.11.2009 16:29

Zateplenie minerálnou vlnou sa prevádza buď ako kontaktné alebo ako prevetrávané zateplenie.Na kontaktné zateplenie sa používajú dosky,ktoré majú pozdĺžné vlákna alebo lamely,ktoré majú kolmo orientované vlákna,ich objemová hmotnosť je 100 až 160 kg na m3,na odvetrané zateplenie sa používajú dosky alebo pásy z minerálnej vlny,ktoré majú objemovú hmotnosť 30 až 90 kg na m3,so sklených vláken s objemovou hmotnosťou 13 až 30 kg na m3.

Kontaktné zateplenie:pri tomto spôsobe je dôležité aké dosky máme,či s kolmými alebo pozdĺžnými vlaknami,lebo ich montáž je rozdielna.Dosky s kolmými vláknami sa celoplošne lepia,kým s poźdĺžnými vláknami sa lepia ako dosky s EPS.

Pri doskach s kolmou orientáciou vlákien sa najskôr zatlačí sieťka do čerstvej stierky a po pol hodine sa hmoždinkuje ,hmoždinky sa zatláčajú jemne do stierky ale nesmie sa pretrhnúť sieťka.Počet hmoždiniek je 4 ks na m2,v rohoch +2 ks na dosku.Budovy nad 10 metrov výšky sa hmoždinkovanie ráta osobitne.Po 3 dňoch sa robí vyrovnávacia stierka a pri tejto stierke sa prekrývajú taniere hmoždiniek sieťkou.Rohy sa prekrývajú sieťkou dvojmo a presah za roh je min.20 cm.Po 7 dňoch sa môže robiť finálna úprava fasády,ale chladné a vlhké počasie môže túto dobu predĺžiť.

Pri doskách pozdĺžnou orientáciou vlákien sa lepí ako dosky s EPS,t.j.po obvode sa nanesie súvisla vrstva lepidla a do stredu sa nanesú 3 buchty lepidla.Po nalepení dosiek sa prevedie hmoždinkovanie a to 6 ks na m2,v rohoch 12 ks na m2 v pruhoch,ktorých šírka závisí od dĺžky,do 9 m je šírka pruhu 1 m,9 až 12 m je šírka pruhu 1,5  m,nad 12 m je šírka 2 m.Po hmoždinkách sa robí vyrovnávacia vrstva,po jej vyzretí(3 dni a viac)sa realizuje výstužná vrstva so sieťkou a po 7 dňoch(dĺžka závisí od počasia)sa môže robiť finálna úprava. 

Minerálne dosky na rozdiel od EPS je nutné kotviť hmoždinkami a tie musia mať oceľový tŕň. 

Odvetrané zateplenie:pri tomto spôsobe sa zateplenie skladá s roštu ,do ktorého sa vkladá izolácia a montuje sa naň fasádny obklad.Preto musí spĺňať aj nosnú funkciu a treba ho navrhnúť tak aby bol statický stabilný.Po vložení izolácie do roštu sa dáva paropriepustná fólia,ktorá je paropriepustná smerom s interiéru do exteriéru a naopak je poronepriepustná a vodeodolná.Obklad môžte zvoliť plastový,drevený alebo iný podľa toho čo si môžte dovoliť.Dôležitá je odvetrávacia medzera,ktorá je medzi fasádnym obkladom a izoláciou.Táto medzera je široká 4 až 5 cm.

Zateplenie vlnou je náročnejšie na prevedenie ako zateplenie EPS,preto keď sa preň rozhodnete treba si dôkladne naštudovať technologické predpisy od výrobcu systému,kvôli dôkladnej kontrole počas realizácie.V niektorých ďalších článkoch porovnáme zateplenie EPS a vlnou. 

—————

Späť