Magazín o stavbe rodinného domu


Zmena hrúbky múru 38 cm na 30 cm pri katalógovom projekte

14.12.2009 17:50

Prečo vlastne niekto uvažuje po zakúpení katalógového projektu rodinného domu o zmene hrúbky muriva?Najskôr by sme si mali povedať prečo vlastne v katalógových projektoch sa používa vo väčšine firiem práve tehla hrúbky 38 cm.Za druhé by sme mali vedieť čo touto zmenou dosiahneme alebo čo chceme dosiahnuť.

Projektanti pri katalógových projektoch používajú ako murivo tehlu hrúbky 38 cm iba pre jeden dôvod a ten je založenie rohov pri týchto tehlách,netreba používať žiadne špeciálne rohové tehly,pri tejto hrúbke sa rohy zakladajú z celých tehiel a o to majú projektanti uľahčenú prácu,je to dôsledok ceny projektov v katalógoch.

Prečo vlastne investori menia hrúbku múru?Pretože tehly hrúbky 38 cm sú nevhodné ako pre jednovrstvové alebo sendvičové,teda zateplené steny.Pri jednovrstvovej konštrukcii majú tieto tehly nevyhovujúci tepelný odpor,zložitú elimináciu tepelných mostov,ostení okien a podobne.Pri sendvičovej teda zateplenej konštrukcii by musela ísť hrúbka izolácie minimálne 12 cm a hrúbka múru by bola 50 cm a skladba steny 30 cm+zateplenie je lacnejšie ako 38+zateplenie.

Takže ak ste sa rozhodli aj Vy pre zmenu hrúbky muriva,netreba zabudnúť na niektoré dôležité zmeny.

1.Základy domu : väčšina projektov ma základy rozšírené o 15 cm na stranu oproti hrúbke tehly,t.j.38 cm+15 cm na jednu a 15 cm na druhú stranu,dokopy 68 cm,pri zmene tehiel na 30 cm sa mení aj základ na šírku 60 cm aby sme dodržali rozšírenie základového pásu.Dôležité je pri základe sa poradiť so stavebným dozorom,ohľadne posúdenia únosnosti podložia,či nie je potrebné privolať statika.Dobrý stavebný dozor by mal byť schopný toto posúdiť.Samozrejme ostatné veci okolo základov ostávajú podľa projektu.Zmení sa aj pôdorys základov a to podľa toho či zachováte vonkajší alebo vnútorný rozmer domu.

2.Rozpis tehiel : v projekte máte uvedený rozpis tehiel,ktoré po spočítaní majú istú plochu v metroch štvorcových a to prerátate na tehly hrúbky 30 cm,ďalšia možnosť je taká,že predajca v stavebninách Vám spraví rozpočet tehiel,ale pripravte sa na prehováranie ku kúpe tehiel hrubších.

3.Samotné murovanie : tieto tehly sa zakladajú v rohoch pomocou rohových tvaroviek dĺžky 17,5 cm,ktoré buď kúpite alebo ich budete rezať z celých tvaroviek,tehly treba rezať a nie deliť kladivom alebo sekerou aby sa dali použiť pri ďalších prácach.Ostatok je ako pri iných tehlach.

4.Okenné preklady : vo väčšine sú naprojektované štyri preklady 23,8 široké 70 mmi+zolácia,pri zmene hrúbky muriva na 30 cm,počet prekladov ostane zachovaný a izolácia sa nahradí izoláciou čo bude na obvodom múre.

5.Stropný systém : dĺžka nosníkov sa mení v prípade ak zmeníte vnútorný rozmer a vonkajší rozmer ostane zachovaný.Ak ponecháte keramický strop tak dĺžku nosníkov je dovolené skracovať o 10 cm z každej strany,čo sa týka počtu nosníkov, tak jeden nosník je široký 16 cm a kedže sa miestnosť rozšírila o 8+8 cm,tak jeden nosník navyše Vám tento problém vyrieši,nosník uložte v mieste,ktoré bude najviac zatažené,napr.v mieste kde bude stáť priečka v podkroví.

Ak sa rozhodnete zmeniť tehly a obávate sa nosnosti 30 cm tehiel tak nemusíte mať žiadné obavy,tehly šírky 30 cm sú rovnako únosne ako tehly 38 cm.

 

 

—————

Späť