Magazín o stavbe rodinného domu


Ako na základy 3 časť

01.11.2009 10:07

Vymeranie základov.

Samotné vymeranie základov si možte urobiť sami alebo to dáte urobiť odborníkovi.Záleži to od zložitosti pôdorysu,tvaru pozemku,pevne určených hraníc,od ktorých sa určujú odostupy a pod.Ak je pôdorys jednoduchý,pozemok rovinatý,máte pevne určene hranice pozemku napr.plotom a ste trocha zručnejší tak nie je problém ako si vymerať základy sami.Ďalej sa dočítate ako na to.

1.Čo budete potrebovať:meracie pásmo,drevené hranoly na kolíky,murársku šnúru,klince,kladivo alebo sekeru,výkres základov a osadenie domu na pozemok,vápno alebo iný materiál na vysypanie čiar.

NEZABUDNITE,ŽE ZÁKLAD JE OPROTI ROZMEROM DOMU INÝ A MUSÍTE HO ZOHĽADNIŤ PRI VYMERIAVANI.

1.krok je vymeranie jednej strany domu od hranice pozemku,začínate tam kde je pevne určená hranica pozemku.Namerate metrom vzdialenosť a označíte ju kolíkom a na rozmer nabije klinec.Tak isto postupujete aj na druhom konci strany,ktorú vyznačujete.Na nabite klince natiahnite šnúru,jedná strana je hotová.

2.krok je označenie začiatku základu od daľšej pevnej hranice pozemku napr.pri príjazdovej ceste. 

3.krok je urobenie kolmice pomocou pythagorovej vety a2+b2=c2.Na strane,ktorú už máte označenú nabite kolík vo vzdialenosti asi 2 metre a na bode kde sa pretne šnúra určujúca odstup od hranice a vzdialenosť 2 metre od začiatku základu.Na tento bod nabite klinec,hotová je strana A pravouhlého trojuholníka.

Druhý kolík nabite na pomyslenú čiaru,ktorá bude kolmá na už vyznačenú stranu,tiež vo vzdialenosti 2 metre od už známej a vyznačenej strany.Túto vzdialenosť(2 metre)označte na kolíku ceruzou,hotová je strana B pravouhlého trojuholníka.

Teraz priložte meter naznačku na kolíku na strane A,pomocou metra namerajte vzdialenosť 2,83 metra a túto vzdialenosť preneste na kolík strany B,je hotová strana C,kde sa pretne bod určujúci vzdialenosť 2 metre a 2,83 metra označte na kolíku a nabite klinec.

4 krok je natiahnutie šnúry na kolmici prvej strany.

Takto postupujte aj na ostatných rohoch a mali by ste mať vyznačený základný obdĺžnik.Skontrolujte uhlopriečky obdĺžnika a to pomocou šnúry,najlepšie keď budete dvaja a zmeráte prvú uhlopriečku a preneste túto vzdialenosť na druhú uhlopriečku,ak sa zhodujú tak je všetko v pravých uhloch a možte vyznačiť rôzne výklenky a pod.Nakoniec vysypte vápnom alebo iným materiálom rozmer základov aby bagrista vedel kde má kopať.

 

 

 

 

—————

Späť