Magazín o stavbe rodinného domu


Strecha,podkrovie

06.01.2010 11:22

Poistné fólie

Účelom poistných hydroizolačných fólii je ochrana strešnej konštrukcie pred zrážkovou vodou, snehom, prachom, pieskom, peľom a inými nečistotami. Zároveň chránia strešnú konštrukciu pred prenikaním vody spôsobeným tlakovými rozdielmi v streche. Výberu vhodnej izolačnej fólie je potrebné...

—————

19.12.2009 14:53

Druhy strešných krytín

Betónové krytiny  vyrábajú sa z kremičitého piesku a vysokohodnotného portlandského cementu, vody a farebných pigmentov na báze oxidu železa. Povch sa strieka akrylátovou farbou a zdrsňuje sa primiešaním piesku. Betónová hmota sa tvaruje na pásových lisoch a dodatočne zhutňuje na...

—————