Magazín o stavbe rodinného domu


Poistné fólie

06.01.2010 11:22

Účelom poistných hydroizolačných fólii je ochrana strešnej konštrukcie pred zrážkovou vodou, snehom, prachom, pieskom, peľom a inými nečistotami. Zároveň chránia strešnú konštrukciu pred prenikaním vody spôsobeným tlakovými rozdielmi v streche.

Výberu vhodnej izolačnej fólie je potrebné venovať veľkú pozornosť, nie každý typ je vhodný na dané prevedenie strešného plášťa. Poistné hydroizolačné fólie možno rozdeliť na 3 druhy, podľa vhodnosti ich použitia:

Fólie pre izolovanie striech s prevetrávanou mezerou nad tepelnou izoláciou. V takom prípade je nutné dodržať predpísanú medzeru medzi tepelnou izoláciou a hydroizolačnou fóliou, ktorá je 2 až 3 cm.

Difúzne fólie pre neprevetrávané strechy (hydroizolačná fólia môže byť položená na vrstve tepelnej izolácie). Povrch fólie obsahuje difúzne otvory, ktoré prípadnej vlhkosti umožňujú vyparovanie sm Účelom erom von, dovnútra však vlhkosť alebo voda neprenikne.

Poistné hydroizolačné fólie na debnené strechy (strechy s dreveným záklopom). Fólia je fixovaná priamo na drevený záklop strechy.

V súčastnosti sa presadzujú neprevetrávané strechy,z dôvodu využitia celej šírky krokvy na zaplnenie tepelnou izoláciou,čo umožnil vývoj nových difúznych fólii.Základným parametrom pre strešné fólie je pevnosť v ťahu,predĺženie pri roztrhnutí.Ďalším dôležitým faktorom je difúzny odpor,ktorý čím je nižšší,tým fólia má lepšiu paropriepustnosť.Parametre,s ktorými sa stretnete pri fóliach je ekvivalentnej difúznej hrúbky sd [m],čím nižšia hodnota, tým lepšia paropriepustnosť.

 

—————

Späť