Magazín o stavbe rodinného domu


Obvodové múry

21.12.2009 09:08

Druhy fasádnych omietok

Fasáda domu je dlhodobo vystavená vplyvom počasia,preto výberu fasádnej omietky by ste mali venovať dostatočnú pozornosť.Omietka sa skladá z jadrovej omietky,ktorá slúži na vyrovnanie nerovnosti a tenkej vrstvy omietky,na ktorú ide fasádna farba alebo pri použití zatepľovacieho systému sa väčšinou...

—————

14.12.2009 17:50

Zmena hrúbky múru 38 cm na 30 cm pri katalógovom projekte

Prečo vlastne niekto uvažuje po zakúpení katalógového projektu rodinného domu o zmene hrúbky muriva?Najskôr by sme si mali povedať prečo vlastne v katalógových projektoch sa používa vo väčšine firiem práve tehla hrúbky 38 cm.Za druhé by sme mali vedieť čo touto zmenou dosiahneme alebo čo chceme...

—————

11.12.2009 15:58

Pórobetón alebo tehla.

Táto otázka sa na rôznych fórach objavuje dosť často,ale univerzálna odpoveď neexistuje,výber medzi týmito dvoma materiálmi je iba vnútorný pocit aký vo Vás vzbudzuje daný materiál. Nech už sa rozhodnete pre to alebo ono,dopredu by ste mali mať vyriešenú konštrukciu obvodových múrov,či to bude...

—————

17.11.2009 10:38

Pórobetón

Pórobetón patrí spolu s tehlou k najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku. Poznáme dva základné druhy a to na základe kremičitého piesku,ten má bielu farbu a na báze elektrárenského popolčeka,ten má šedú farbu.Výroba pórobetónu prebieha zmiešaním týchto prísad spolu s...

—————

11.11.2009 14:26

Tehla

Tehla patrí na Slovensku k najpoužívanejším stavebným materiálom.V súčastnosti popredný výrobcovia ponúkajú kompletný systém,pomocou ktorého sa dá postaviť celý rodinný dom.Môžte si vzbrať s rôznych šírok a výber by mal byť prispôsobený tomu,či chcete jednovrstvovú alebo viacvrstvovú...

—————