Magazín o stavbe rodinného domu


Pórobetón

17.11.2009 10:38

Pórobetón patrí spolu s tehlou k najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku.

Poznáme dva základné druhy a to na základe kremičitého piesku,ten má bielu farbu a na báze elektrárenského popolčeka,ten má šedú farbu.Výroba pórobetónu prebieha zmiešaním týchto prísad spolu s vodou,vápnom,cementom a hliníkovej prísady,pôsobením vysokého tlaku a teploty vznika materiál s vysokou pórovitou štruktúrou.

Medzi výhody patrí,že tvárnice sú únosné v každom smere,dobre sa tvarujú a je možné z nich vytvoriť rôzne tvary budov,lepia sa tenkú vrstvu lepidla a tak zrýchľujú výstavbu,dobre sa do nich robia rôzne drážkyna elektro,vodu a pod.Čo sa týka hrúbky tvárnice tak túto otázku by ste mali mať vyriešenú už pred samotným zahájením prác,pretože čím je tvárnica hrubšia tým sa horšie zatepľuje.Na obvodové steny je vhodná už 25 cm tvárnica aj keď výrobca ju zaradzuje medzi vnútorné nosné steny,pri sendvičovej konštrukcii sa najčastejšie používa 25-30 cm tvárnica a patričné zateplenie.Hrúbky 37,5 cm sa robia ako jednovrstvová konštrukcia,pri tomto riešení je obzvlášť dôležité eliminovanie tepelných mostov(preklady nad oknami,päta múru,stropný veniec,veniec pod pomúrnicou krovu a pod).Budovy postavené s pórobetónu sa ľahko vykúria ale na druhej strane po vypnutí kúrenia rýchlo ohladnú.Vlhkosť,ktorá sa dostane do tvárnic výrazne zhoršuje jeho vlastnosti a táto vlhkosť sa horšie vyparuje.

Pri použití pórobetónu na výstavbu rodinného domu je dôležité si podrobne preštudovať pracovný postup a to pri svojpomocnej alebo aj dodávateľskom spôsobe výstavby.Medzi jednotlivými etapami je nevyhnutné dodržať prestávky,t.j.medzi murovaním a omietkami,murovaním a zateplením a pod.Na stránke výrobcu najdete informáciu,že pórobetón nie je vhodný na zateplenie EPS.Čiastočne je to pravda,kvôli difúznemu odporu pórobetónu a EPS,pórobetón ľahko prepúšťa vodnú paru a EPS omnoho horšie.Pri zvýšenej vlhkosti pórobetón stráca svoje tepelno izolačné vlastnosti,ale pri správnej kombinácii sa pórobetón dá zatepliť EPS.

 

—————

Späť