Magazín o stavbe rodinného domu


Druhy strešných krytín

19.12.2009 14:53

Betónové krytiny 

vyrábajú sa z kremičitého piesku a vysokohodnotného portlandského cementu, vody a farebných pigmentov na báze oxidu železa. Povch sa strieka akrylátovou farbou a zdrsňuje sa primiešaním piesku. Betónová hmota sa tvaruje na pásových lisoch a dodatočne zhutňuje na podložkách.

Výhody:

 • nízka nasiakavost (8 %),
 • vysoká mrazuvzdornosť (25 cyklov),
 • životnosť (100 rokov), udávaná záruka 30 rokov,
 • únosnosť,
 • farebnosť

Nevýhody:

 • potreba poistnej hydroizolácie - je potrebná kvalitná difúzna fólia,
 • vysoká hmotnosť 45 kg.m-2, a z toho vyplývajúca nákladnejšia konštrukcia krovu
 • kombinácia materiálov na konštrukciu úžľabia
 • prácnosť

Keramické krytiny

Skladané škridly sa vyrábajú z prírodnej ílovitej hmoty s prísadami.Povrh škridiel sa niekedy upravuje engobovaním (krycia ozdobná látka) či glazovaním (roztavenie jemných práškov nanesených na povrch). Vyrábajú sa podľa tvaru lisovaním alebo rezaním z pásu hmoty.

Výhody

 • nízka nasiakavosť (5 %),
 • mrazuvzdornosť (25 cyklov),
 • dlhá životnosť (100 rokov) a udávaná záruka (50 rokov)

Nevýhody

 • vysoká hmotnosť 40 kg.m-2
 • mohutná konštrukcia krovu, pracnosť,
 • použitie od 30 °,
 • nutná poistná hydroizolácia, ktorá zvyšuje náklady.

Bituménové šindle

Bitúmenová krytina sa vyrába lisovaním vláknitej osnovy, ktorá je napustená organickou živicou a impregnovaná bitúmenovým materiálom. Základom je bitúmenový materiál s organickými (celuózová drvina, impregnovaná plsť) alebo anorganickými (sklenená tkanina) nosnými zložkami. Povrchovo je upravená prírodnou bridlicou alebo kamennou drvinou,ktoré predlžujú životnosť a chránia pred UV žiarením. Šindle sa kladú na plné drevené debnenie, ktoré musí byť vyrovnané a nesmie sa meniť v čase (pohyb, krútenie). Strecha musí byť kvalitne odvetraná, šindle správne zabudované (odborná práca za vyhovujúcich klimatických podmienok > 22 °C).

Výhody

 • sklon strechy od 10 ° do max. 85 °,
 • nízka hmotnosť 7,5 - 24 kg.m2,
 • životnosť 50 rokov, záruka 10 - 20 rokov (podľa výrobcu), široká farebná škála

Iné krytiny

Prírodná brydlica - je veľmi trvácna, stáročiami osvedčená prírodná bridlica s hrúbkou cca 5 mm má vynikajúce vlastnosti ako nízku nasiakavosť (0,31 %), v porovnaní s pálenou a betónovou škridlou menšiu hmotnosť - 25 kg.m2, homogénnu skladbu po celom strešnom plášti, nevýhodou je veľká prácnosť.

Drevené šindľové krytiny - štiepané alebo rezané sú vyrábané z ihličnatých (smrek, jedľa) a listnatých (červený céder) drevín. Výrobcovia udávajú životnosť 40 - 50 rokov, povrchovú úpravu dvojitou impregnáciou, údržbu po 3 – 6 rokoch.

Kovové krytiny - sa vyrábajú tvarovaním, v pásoch, škridlách alebo doskách. Z dôvodu dobrej tepelnej vodivosti a malej tepelnej kapacity vytvárajú kovové krytiny pri pôsobení slnka alebo chladu podmienky pre kondenzáciu vodnej pary. Používajú sa plechy na báze ocele, zinku, hliníka, medi. Výhodou je nízka hmotnosť (5 kg.m2) a použitie už pri malých sklonoch - 10 %

—————

Späť