Magazín o stavbe rodinného domu


Debniace tvárnice

17.11.2009 10:07

Druhý koniec uzemnenia bleskozvodu.

—————

Späť