Magazín o stavbe rodinného domu


Niečo o základoch

08.11.2009 09:57

Medzi najčastejšie spôsoby zakladania rodinných domov na Slovensku patrí zakladanie na základových pásoch a na základovej platni.

Základové pásy:sú navrhnuté tak aby bezpečne prenášali zaťaženie domom a aj vlastnú váhu cez základovú škaru do únosného podložia.Šírka základového pásu sa vypočíta podľa únosnosti pôdy a podľa váhy čo budú niesť plus vlastná hmotnosť pásov,musia však byť širšie ako múr,ktorý bude na nich stáť.Hĺbka základových pásom musí byť taká aby základová škára bola v nezamŕzajúcej hĺbke,u nás je to rôzne,záleži to od polohy a od podložia.Iná bude na severe Slovenska a iná na juhu,ak bude podložie nezvetrané a celistvé a iná ak bude podložie ílovite.Výška základového pásu sa určuje podľa uhla roznášania základu (nájdete to niekde aj ako roznášací uhol betónu).

Uhol roznášania základu alebo roznášací uhol betónu-ako to je:

a – šírka základu, b – konštrukcia základu, c – uhol roznášania základu,
d – zaťaženie stavbou, 3 . a – vzdialenosť, pri ktorej sa roznášaný tlak objektu zníži

na minimum, ZŠ – úroveň základovej škáry, ÚT – úroveň terénu, HZŠ – hĺbka základovej škáry

 

Uhol roznášania základu je 60 st,čo je dané materiálom a to prostým betónom.Výšku pásu vypočítame pomocou pravouhlého trojuholníka.Poznáme uhol 60 st,a máme určenú šírku pásu napr.60 cm a máme určenú šírku múru,čo bude stáť na pásoch.Máme základ široký 60 cm a šírka múru je napr.30 cm,základ je rozšírený o 15 cm na jednej strane.Čo nevieme je výška.Vzorec pre tento výpočet je tg 60=a / b     alebo pre nás tg 60=š / v,dosadíme známe hodnoty tg 60=15 / v.Pokračujeme v=15 x tg 60 (tangens 60 stupňov je 1,732),dosadíme známe hodnoty v=15 x 1,732 a výsledok je výška pásu je minimálne 25,98 cm.Tento výpočet je dôležitý hlavne pri katalógových projektoch,lebo väčšinou pri týchto projektoch je šírka pásu rozšírená o 30 cm oproti šírke múru,t.j.15 cm na každej strane a výška je navrhnutá 1 meter a niekedy aj viac.Takže keď urobíme pásy vysoké aj s rezervou 40 cm tak rozdiel je úspora 60% betónu a je to nezanedbateľné aj s hľadiská váhy betónu a tým aj odľahčením základovej špáry.Pri dome 10x10 metrov by pásy široké 60 cm a vysoké 1 meter obsahovali 23 m3 betónu.Pri tých istých pásoch ale pri výške 40 cm by už bolo 9,2 m3,čo prinesie úsporu 13,8 m3 betónu,priemerna cena 1m3 betónu aj s dopravou je 8O eur,čo vo financiách činí 1100 eur,alebo pri váhe 1m3 betónu asi 2,2 tony je 30 ton,čím by sme zbytočne zatažili základovú škáru.

Základová doska:je to oceľobetónová doska o hrúbke niekoľko desiatok centimetrov.Projektant ju navrhuje v tom prípade,keď je podložie menej únosné a vychádza veľká šírka základových pásov a ich zhotovenie by bolo neekonomické,alebo pôdorys domu je zložitý a zhotovenie základovej dosky je jednoduchšie ako pásy.Pri základovej doske je väčšia spotreba betónu ako pri pásoch a je nutné použiť oceľovú výstuž.                                

 

Pokračovanie v ďalšom článku. 

 

 

 

  

 

 

—————

Späť