Magazín o stavbe rodinného domu


Stavebný pozemok.

23.10.2009 16:23

 Stavebný pozemok buď už máte vo svojom vlastníctve alebo ho idete kupovať.

 

 Pri stavebnom pozemku,ktorý už vlastníte máte za úlohu najsť projekt domu vhodný na daný pozemok.Ak pozemok idete kupovať,sú dve cesty pri výbere.Prvá cesta znamená,že viete aký chcete dom a hľadáte k nemu vhodný pozemok,či ho nájdete v lokalite,kde chcete bývať,je otázne,lebo výber vhodných pozemkov je limitovaný,alebo Vám na lokalite nezáleží a budete bývať tam kde sa nájde vhodný pozemok.Táto cesta je pre väčšinu nevhodná,lebo chú žiť tam kde vyrastali alebo kde majú prácu.Druhá cesta je znamená,že kúpite pozemok,ktorý sa Vám páči a potom na konkrétny pozemok hľadáte alebo tvoríte vhodný projekt domu.Pri kúpe pozemku je dôležité si zistiť dopredu číslo parcely a katastrálne územie.Podľa týchto údajov si zistite na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade,či na danej parcele je možné povoliť výstavbu rodinného domu podľa územného plánu obce alebo mesta,či na daný pozemok nie je stavebná uzávera,či nespadá pod pamiatkovú zónu,či na výstavbu nebudú kladené špecifické požiadavky.Ak na pozemku nebude problém vybaviť stavebné povolenie,tak si zistite cez list vlastníctva prípadné ťarchy,právne pomery(viac vlastníkov),rôzne záložné práva a podobne.Tieto informácie si buď vyžiadajte od predavajúceho predložením listu vlastníctva alebo na internete na stránke katasterportálu.Pri podpise si vyžiadajte list vlastníctva max.jeden deň starý,táto námaha stojí za to,veď pozemok je investícia,ktorú nerobíte každý deň.Overte si,či pri danom pozemku v blízkosti sú vybudované inžinierske siete a prístupová cesta,aby ste nemuseli pri vybavovaní stavebného povolenia absolovovať dlhú cestu cez elektrárne a žiadať ich o dotiahnutie sieti k pozemku,alebo podieľať sa na výstavbe prístupovej cesty.

 

Buďte pri výbere pozemku dôsledný a predídete mnohým komplikáciam v budúcnosti.

 

—————

Späť