Magazín o stavbe rodinného domu


Výber materiálu

03.11.2009 17:40

Na Slovensku sa najčastejšie používa na výstavbu rodinných domov:

 -tehla

 -pórobetón

 -rôzne prvky strateného debnenia,kde do vnútra takého debnenia leje betón a je podľa projektu použitá oceľová výstuž

 -drevené konštrukcie vo forme hotových panelov z výroby

 -drevené konštrukcie postupné montované a vypĺňané tepelnou izoláciou a paropriepustnými a parotesnými fóliami.

Veľkou výhodou v súčastnosti je to,že výrobcovia majú vo výrobnom programe kompletné stavebné systémy.

Čo by mal investor očakávať od zvoleného materiálu.V prvom rade je to statická stabilita,odolnosť od vonkajších vplyvov prostredia,akumulačná schopnosť,jednoduchosť systému.Mýtov a fám je medzi ľuďmi rozšírených veľa a sú väčšinou ničím podložené.Výber vhodného materiálu vecou každého investora a mal by byť  s ním spokojný.Pri získavaní informácii o jednotlivých materiáloch by mali byť brané do úvahy aj negatívne skúsenosti a tieto informácie získavať s rôznych zdrojov a nezamerať sa iba na jeden alebo dva zdroje.Výsledkom má byť spokojnosť,bezproblémové a bezpečné užívanie.V ďalších článkoch sa budeme materiálom venovať podrobnejšie.

—————

Späť