Magazín o stavbe rodinného domu


Zateplenie-úvod

04.11.2009 18:43

Najčastejšie u nás používane zatepľovacie systémy:

 -kontaktný

 -odvetraný

 -omietkový

Aké kritéria by sa mali brať do úvahy pri návrhu zateplenia:

 -tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie

 -minimálna teplota vnútorného povrchu konštrukcie

 -minimálna výmena vzduchu

 -potreba tepla na vykurovanie

Vo všeobecnosti platí,že zlé zateplenie je horšie riešenie ako žiadne zateplenie.Vznik plesní,zatekaniu a pocitu vlhkosti netreba dávať za vinu zatepleniu,ale buď samotným obyvateľom domu a to hlavne:

 -nedostatočné vetranie

 -nedostatočné kúrenie

 -nedostatočná hrúbka izolácie

 -zlá montáž zatepľovacieho systému

Nedostatočné vetranie:v minulosti bolo zabezpečené netesnosťami okolo okien,dverí a pod,takže človek ani nevedel,že sa vetrá.Preto je dôležité naučiť sa vetrať alebo namontovať systém riadeného vetrania.

Nedostatočné kúrenie: izolácia Vám dom nevykúri,iba bráni teplu unikať z interiéru do exteriéru.Povrchová teplota steny v najslabšom mieste konštrukcie by nemala klesnúť pod 12,6 st.C,čo je hraničná teplota pre vznik plesní.

Nedostatočná hrúbka izolácie: hrúbka izolácie má byť navrhnutá podľa najslabšieho miesta v konštrukcii,tak aby kondenzácia vodnej pary prebiehala v izolácii,ďalším faktorom je tepelný odpor systému tak aby bol rovný alebo vyšší ako normová hodnota.

Zlá montáž: tu sa radí hlavne použitie nevhodných materiálov v systéme (lepidlo,stierka a pod.),nevhodne vyriešenie detailov a nedodržanie technologických postupov vypracovaných výrobcom zatepľovacích systémov.

V súčastnosti je bežné použitie hrúbky izolácie 50 mm,zatepliť iba jednu alebo dve steny.Tieto riešenia prinesú v budúcnosti iba problémy a vina sa pripíše zatepleniu a nie investorovi.

—————

Späť