Magazín o stavbe rodinného domu


Zateplenie ytong lambda 375

20.11.2009 07:45

Na rôznych fórach sa objavujú otázky typu:zateplenie ytongu lambda 375.Jednoducha odpoveď by mala znieť:nie ytong lambda sa nedá zatepliť,teoreticky sa dá ale prakticky nie nedá sa,a aké sú dôvody pre toto tvrdenie?

1.Tepelný odpor: tepelný odpor ytongu lambda 375 udáva výrobca pri 4,5% vlhkosti 3,61m2.K/W.Čím materiál ma väčší tepelný odpor,tým horšie sa zatepľuje.Takže keď chcete dosiahnuť napr.R:5m2.K/W,tak platí vzťah deltaR=R-R1,kde R je požadovaný výsledný odpor a R1 je tepelný odpor pôvodnej konštrukcie.Hrúbka izolácie sa stanoví ako d=deltaR x lambda(m),kde lambda je súčiniteľtepelnej vodivosti izolácie.Izoláciu chceme použiť minerálnu vlnu,jej lambda je 0,045W/m.K.

DeltaR=5-3,61 takže deltaR je 1,39.Hrúbka izolácie d=1,39 x 0,045,hrúbka d je 0,06m,t.j.6 cm izolácie.Polystyrén ma lambdu 0,038 tak tam je hrúbka izolácie 5 cm.Táto konštrukcia je z hľadiska teploty mínus 4,2 stupňa na styku ytong a izolácia nevhodná pri vonkajšej teplote -12 stupňovC môže dôjsť k poruchám.Výsledkom zateplenie by bolo hrubá vrstva izolácie,hrubé múry,ekonomická nenávratnosť takéhoto riešenia.

2.Difúzny odpor: pri ytongu lambda je stanovený na max.8,t.j. 8 krat horšie vedie vlhkosť ako vzduch.Keď prehadíte difúziu vlhkosti von s interiéru do exteriéru izoláciou tak v ytongu sa bude vlhkosť hromadiť a budú sa zhoršovať jeho teplnoizolačné vlastnosti.Pri použití minerálnej vlny,ktorá má difúzny odpor 2 až 3,3 je zase negatívom príliš vysoká cena za 1 m2 a technická náročnosť pri zatepľlovaní vlnou,hlavne pri riešení detailov.Použitie EPS neprichádza do úvahy pre difúzny odpor EPS,ktorý je 25 až 60,ten by bol príčinou hromadenia vlhkosti v murive a tým jeho znehodnocovaniu.Potom ytong ponúka aj multipor ale tam je tiež ekonomická nevýhodnosť na 1 m2.

Hlavné dôvody pre nezatepľovanie lambdy sú tepelný odpor pôvodnej konštrukcie,difúzia vlhkosti a ekonomické náklady.

Pri použití jednovrstvovej konštrukcie je potrebné dôkladne dodržiavanie technologických postupov predpísaných výrobcom a dôsledne vypracovanie detailov aby nevznikali tepelné mosty pri prekladoch,vencoch,stropoch,päte múru a pod.

 

—————

Späť